Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

2018-11-20T18:04:06+02:00

Наименование на проекта: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.05-0158-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  [...]

Помощник в дома

2018-11-20T15:28:30+02:00

Наименование на проекта: Помощник в дома  Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта: 216,965.00 [...]

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

2018-11-20T15:04:25+02:00

Наименование на проекта: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.2.06/D01/0044 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна [...]

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

2018-11-20T14:52:41+02:00

Наименование на проекта: Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

2018-11-15T18:36:25+02:00

Наименование на проекта: Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен [...]

Go to Top