Начало/Статус/Проекти, очакващи одобрение и финансиране