Областен информационен център Сливен

2018-11-19T18:11:34+02:00

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO002-3.3.02 – 0017 – С0001 Финансираща програма: ОП Техническа помощ Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща [...]

Go to Top