About projects

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far projects has created 3 blog entries.
29 10, 2018

Актуални дейности по проект „Подобряване на градската среда на Сливен“

2020-06-17T16:19:00+03:00октомври 29, 2018|

Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0002-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Роля на Община Сливен: Водеща организация Валута: BGN Български лева Общ бюджет на проекта: 2199911.00 БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2199911.0 Статус на проекта: Текущ проект Текущ етап:

29 10, 2018

Новости в проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите“

2018-10-29T17:29:09+02:00октомври 29, 2018|

Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Роля на Община Сливен: Партньорска организация Водеща организация: Фондация Европейски институт - София Партньори: Софийска община, Община Сливен, Община Плевен Валута: BGN Български лева Общ бюджет на проекта: 270000 Години на провеждане: 2008, 2009 Статус на проекта: Приключил проект Приоритетна ос: Добро управление Операция/Бюджетна линия: подприоритет Прозрачна [...]

29 10, 2018

Приключи проект по програма „Ефективна координация и партньорство …“

2018-10-29T18:15:13+02:00октомври 29, 2018|

Номер на договора за финансиране: 13-13-144 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Роля на Община Сливен: Водеща организация Валута: BGN Български лева Общ бюджет на проекта: 77801.00 БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 77801.00 Източници на финансиране: 100% от ОП "Административен капацитет" Начало на проекта: 2013-11-15 Край на проекта: 2014-08-15 Статус на проекта: Приключил проект Цели: Въвеждане на ефективни механизми (правила) [...]

Go to Top