Начало/Новини
1 10, 2020

271 фирми от Сливенска област са получили безвъзмездно над 2,2 млн. лева

2020-10-01T14:14:04+03:00октомври 1, 2020|

271 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно финансиране в размер на 2 216 584 лева. Това сочат данните от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) към 30 септември 2020 г. Помощта за подпомагане на бизнеса е осигурена по грантовата схема [...]

27 08, 2020

116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно финансиране за близо 950 хиляди лева

2020-08-28T13:20:23+03:00август 27, 2020|

116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно близо 950 000 лева към 26.08.2020 г. Средствата са осигурени по грантовата схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Между 3 000 и 10 [...]

6 07, 2020

Нови 540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по пета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

2020-07-06T11:06:44+03:00юли 6, 2020|

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000, за които оценката е приключила: - Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната [...]

6 07, 2020

С нови 200 млн. лв. ОПРЧР ще подкрепи възнагражденията на запазени или новоназначени служители

2020-07-06T11:01:36+03:00юли 6, 2020|

Работодателите вече могат да подават заявки в Бюрата по труда за наемане на безработни лица по процедурата „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и [...]

6 07, 2020

Още 22 000 работни места ще бъдат запазени с нови компенсации за бизнеса

2020-07-06T10:59:25+03:00юли 6, 2020|

Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. Средствата се отпускат по проект [...]

3 07, 2020

Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г. за инвестиции в животновъдните стопанства

2020-07-06T11:05:12+03:00юли 3, 2020|

От днес, 03 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2020 г. Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. Субсидията е [...]

1 07, 2020

Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

2020-07-06T11:08:53+03:00юли 1, 2020|

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) нареди плащанията по 807 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По процедурата приключи и [...]

25 06, 2020

От 1 юли започва прием по училищните схеми за учебната 2020/2021 г.

2020-06-26T11:07:01+03:00юни 25, 2020|

Кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко" могат да подават заявления за одобрение за учебната 2020/2021 година от 1 до 31 юли 2020 г. Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по седалище и адрес на управление на заявителя. Формулярите за кандидатстване [...]

22 06, 2020

Стартира приемът по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020 г. за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение

2020-06-26T11:09:55+03:00юни 22, 2020|

От днес, 22 юни 2020 г., стартира приемът по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за [...]

22 06, 2020

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

2020-06-26T11:08:20+03:00юни 22, 2020|

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Обявяването на процедурата [...]

Go to Top