19 07, 2021

ПРЧР се включва в Конференцията за бъдещето на Европа със събития под надслов „Влез в мрежата“

2021-07-19T16:48:54+03:00юли 19, 2021|

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) се включва в Конференцията за бъдещето на Европа със серия от събития в седем български града. Целта на всяко едно събитие е да събере предложенията на българските граждани за бъдещето на Европа. Анкетите от всички събития ще бъдат обобщени и изпратени на Европейската комисия, с което [...]

19 07, 2021

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

2021-07-19T16:45:32+03:00юли 19, 2021|

В резултат от проведена Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г. бе взето решение за одобряване  промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  на  операции  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с [...]

16 07, 2021

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 2021-2027 Г.

2021-07-16T16:34:50+03:00юли 16, 2021|

На 15 юли 2021 г. се състоя обществено обсъждане на Споразумението за партньорство (СП) между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. Проектът на стратегическия документ беше представен от Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства. Той открои качествено новите [...]

16 07, 2021

До 16 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство за 2021 г.

2021-07-16T16:29:26+03:00юли 16, 2021|

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) [...]

15 07, 2021

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

2021-07-16T16:31:52+03:00юли 15, 2021|

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или [...]

14 07, 2021

ПРЧР 2021-2027 е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

2021-07-14T16:10:45+03:00юли 14, 2021|

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ПРЧР 2021-2027. Проектът е достъпен на сайта на [...]

14 07, 2021

ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

2021-07-14T15:59:56+03:00юли 14, 2021|

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяви процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“.  Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [...]

13 07, 2021

В Сливен представиха „Книга за ромите“

2021-07-14T15:54:08+03:00юли 13, 2021|

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи в Сливен „Книга за ромите“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на общинска администрация, образователни и здравни медиатори, учители, родители, младежи и др. В сборника са включени исторически данни за пътя на ромите, информация за техния поминък, [...]

12 07, 2021

ЕК одобри 3 млн. лева държавна помощ за розопроизводителите

2021-07-14T15:33:49+03:00юли 12, 2021|

Европейската комисия одобри държавната помощ в подкрепа на производителите на маслодайна роза. С 3 млн. лева ще бъдат компенсирани стопаните за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Страната ни изпрати искането към [...]

9 07, 2021

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 1 септември 2021 г.

2021-07-14T15:31:03+03:00юли 9, 2021|

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране и гражданска активност във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Основната цел на настоящата покана за представяне [...]

Go to Top