About oicsliven

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far oicsliven has created 166 blog entries.
14 10, 2021

Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева

2021-10-14T12:52:03+03:00октомври 14, 2021|

Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна. Той съобщи, че ситуацията в сектора е тревожна, тъй като осезателно се редуцира [...]

13 10, 2021

14 – 15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

2021-10-14T12:44:46+03:00октомври 13, 2021|

Европейската комисия (ЕК) за втора поредна година организира конференцията „От фермата до трапезата - Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно“.   Събитието ще се проведе в дните предхождащи Световния ден на храната, на 14 и 15 октомври 2021 г. и е предвидено като хибридна среща, при която по -голямата [...]

12 10, 2021

ДФ „Земеделие“ изплати 27 млн. лева по училищните схеми „Плод“ и „Мляко“

2021-10-14T12:50:39+03:00октомври 12, 2021|

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати до момента близо 27 млн. лв. (26 945 792 лв.)  по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2020/2021 г. От тях 21 792 656 лв. са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко [...]

6 10, 2021

ПРОГРАМНИЯТ ОПЕРАТОР НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НФМ 2014-2021 ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА

2021-10-06T11:52:57+03:00октомври 6, 2021|

Целта на настоящата процедура е подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишаване на капацитета и информираността в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени. Малката грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 има [...]

6 10, 2021

Нов Европейски Социален фонд за климата

2021-10-06T11:50:19+03:00октомври 6, 2021|

Европейската комисия анонсира структурираното на нов Социален фонд за климата (СФК)- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52021PC0568 . Той ще е част от пакета „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“), чийто цели са до 2030 г. ЕС да намали вредните емисии с 55%, а до 2050 г. те да бъдат сведени до нула. [...]

5 10, 2021

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

2021-10-05T10:38:27+03:00октомври 5, 2021|

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 [...]

4 10, 2021

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

2021-10-06T11:46:33+03:00октомври 4, 2021|

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със службите на ЕК по [...]

1 10, 2021

34 бенефициера получават близо 13,8 млн. лева по ПРСР 2014-2020

2021-10-05T09:26:16+03:00октомври 1, 2021|

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 13,8 млн. лв. (13 774 119,02 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 24.09.2021 г. до 29.09.2021 г. Подпомагане получават 34 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва: [...]

9 09, 2021

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“

2021-09-09T09:42:06+03:00септември 9, 2021|

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“. Проектни предложения могат да се подават от 27.08.2021 г. до 17.30 ч. на 29.11.2021 г. Целите [...]

8 09, 2021

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

2021-09-09T09:49:51+03:00септември 8, 2021|

През месец август и септември 2021 г. са сключени 486 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите [...]

Go to Top