About oicsliven

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far oicsliven has created 113 blog entries.
14 05, 2021

Започна благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Сини камъни“ в Сливен

2021-05-14T14:35:34+03:00май 14, 2021|

Със символична първа копка днес започна благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Сини камъни“. На събитието присъстваха кметът на община Сливен Стефан Радев, управителите на фирмата-изпълнител Мартин Стефанов и на фирмата за строителен надзор на обекта Андон Горнаков. Дейностите се реализират в рамките на проект „Подобряване на [...]

13 05, 2021

Стартира предлагането на продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства)

2021-05-14T14:38:12+03:00май 13, 2021|

През месец май 2021 г. в точките за продажба на ОББ стартира предлагането на дългоочаквания продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства), разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София и Южна България. Продуктът представлява необезпечен потребителски кредит [...]

12 05, 2021

Бюджетът на ЕСФ + за следващите седем години е в размер на 99,26 млрд. лв.

2021-05-12T15:47:00+03:00май 12, 2021|

Европейският социален фонд + ще бъде един от основните инструменти за социално-икономическото възстановяване на Европейския съюз от пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. Бюджетът на фонда за следващия програмен период 2021-2027 г. ще бъде в размер на 99,26 млрд. евро. Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде интегриран [...]

12 05, 2021

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

2021-05-14T14:36:51+03:00май 12, 2021|

Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с [...]

11 05, 2021

ЕК провежда публични консултации за създаването на индивидуални сметки за обучения

2021-05-11T14:38:58+03:00май 11, 2021|

Европейската комисия провежда публични консултации за т.нар. индивидуални сметки за обучения, в които ще се натрупват и изразходват услуги за включване в обучения. С тях ще се гарантира правото на обучение на всеки гражданин на Европейския съюз. С обществените консултации ЕК се опитва да отговори на въпроса „Могат ли индивидуалните [...]

11 05, 2021

Европейската комисия стартира обществени консултации за признаване на кратките учебни курсове

2021-05-11T14:32:28+03:00май 11, 2021|

Европейската комисия стартира обществени консултации за признаване на кратките целенасочени учебни курсове, т.нар. микрокредитиви. Инициативата е отворена до 13 юли и има за цел да събере идеи за признаване на кратките учебни курсове и разработване на стандарти на ниво Европейски съюз, с които да се гарантира тяхното качество и прозрачност. Обществените консултации са [...]

7 05, 2021

От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1

2021-05-11T14:30:14+03:00май 7, 2021|

ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 4 юни 2021 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, [...]

5 05, 2021

АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

2021-05-11T15:32:31+03:00май 5, 2021|

В подкрепа на общините, на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na… са публикувани резюме и презентация на работен вариант на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за програмен период 2021-2027, от м. април 2021 г. Материалите са подготвени от екипа на НСОРБ, на база публикувания четвърти работен проект на ПРР, на https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7303 [...]

26 04, 2021

Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

2021-05-11T15:28:12+03:00април 26, 2021|

Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за [...]

22 04, 2021

С 24,6 млн. лв. е увеличен бюджетът на мярката „Запази ме

2021-04-22T11:12:11+03:00април 22, 2021|

Бюджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT EU, отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на служители в предприятия, които [...]

Go to Top