ОИЦ Сливен участва в обществено обсъждане на проекта на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. Прочети още 12.04.2021 Снимка от © European Parliament CC BY-NC-ND 2.0 Уебинар „Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“ 12.04.2021 Прочети още Снимка от © European Parliament CC BY-NC-ND 2.0 ДФЗ преведе още над 10 млн. лв. на земеделските стопани по мярка 10 „Агроекология и климат“ 12.04.2021 Прочети още Снимка от © European Parliament CC BY-NC-ND 2.0
Начало2019-01-23T10:07:42+02:00

Министерството на туризма направи шесто плащане от 2 251 534, 71 лв. на туроператори и туристически агенти от държавната субсидия за сектора

април 8, 2021|

Министерството на туризма направи пето плащане в размер на над 3,139 млн. лв. на туроператори и туристически агенти от държавната субсидия, отпусната за сектора

април 6, 2021|

Три водещи банки и една финансова институция заявиха интерес към инструмента на Фонд на фондовете за кредитиране в селските райони

април 2, 2021|

Всички 516 ваучера на одобрените кандидати по Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП са предоставени и са в изпълнение

април 1, 2021|

Проекти по Оперативни програми в Област Сливен

По регион

Карта област Сливен

Котел Сливен Твърдица Нова Загора

По регион

Сливен

Сливен

Виж всички проекти

Нова Загора

Нова Загора

Виж всички проекти

По оперативна програма

OП Храни и/или основно материално подпомагане

OП Храни и/или основно материално подпомагане

Виж всички проекти

OП Транспорт и транспортна инфраструктура

OП Транспорт и транспортна инфраструктура

Виж всички проекти

ОП за развитие на сектор Рибарство

ОП за развитие на сектор Рибарство

Виж всички проекти

ОП Техническа помощ

ОП Техническа помощ

Виж всички проекти

ОП Добро управление

ОП Добро управление

Виж всички проекти

ОП Региони в растеж

ОП Региони в растеж

Виж всички проекти

ОП Развитие на човешките ресурси

ОП Развитие на човешките ресурси

Виж всички проекти

ОП Околна среда

ОП Околна среда

Виж всички проекти

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Виж всички проекти

ОП Регионално развитие

ОП Регионално развитие

Виж всички проекти

ОП Административен капацитет

ОП Административен капацитет

Виж всички проекти

По програмен период

Програмен период 2007-2013

Програмен период 2007-2013

Виж всички проекти

Програмен период 2014-2020

Програмен период 2014-2020

Виж всички проекти

По статус

Приключили проекти

Приключили проекти

Виж всички проекти

Текущи проекти

Текущи проекти

Виж всички проекти

Проекти, очакващи одобрение и финансиране

Проекти, очакващи одобрение и финансиране

Виж всички проекти

Оперативни програми

Полезни връзки

Go to Top