Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

2018-11-20T18:28:32+02:00

Наименование на проекта: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-1.3.07-0144-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен [...]

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

2018-11-20T18:21:12+02:00

Наименование на проекта: Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-2.2.15-0054-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

2018-11-20T18:15:54+02:00

Наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности Номер на договора за финансиране: BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

2018-11-20T18:13:11+02:00

Наименование на проекта: София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Партньори: Община Сливен [...]

Go to Top