Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

2018-11-19T18:07:02+02:00

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен Номер на договора за финансиране:20/226/00319/19.04.2013 Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетна ос:  Водеща [...]

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

2018-11-19T18:00:19+02:00

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен Номер на договора за финансиране: 20/226/00402/19.12.2014 Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетна ос:  Водеща [...]

Go to Top