Project Description

Наименование на проекта: Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 57,510.23 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
57,510.23 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 01 май 2013 г.
Край на проекта: 01 май 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Дейности

  • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване.
  • Лесовъдски мероприятия.