Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

2018-11-19T11:44:39+02:00

Наименование на проекта: Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG05FMOP001-3.002-0148-C04 Финансираща програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Go to Top