Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

2018-11-22T16:02:05+02:00

Наименование на проекта: Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16M1OP002-4.003-0012-C01 Финансираща програма: ОП Околна среда 2014 - [...]

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

2018-11-21T17:11:14+02:00

Наименование на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза Номер на договора за финансиране: BG161PO005/10/2.10/07/22 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

2018-11-21T17:06:33+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO005-1.0.06-0058-C0001 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност [...]

Go to Top