Project Description

Наименование на проекта: Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG0713EFF-341-20294

Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г.
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 335,191.50 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
335,191.50 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 11 април 2013 г.
Край на проекта: 13 ноември 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Дейности

  • Изготвяне на проекто предложението и промоционалната кампания,
  • Управление на проекта,
  • Промоционална кампания – Провеждане на промоционална кампания, която ще включва: Провеждане на информационна кампания,
  • Провеждане на рибна академия, което ще включва – разпространение на информационни брошури, разпространение на флаери, провеждане на събитие Рибна академия – като ще се проведе конкурс за приготвянето на най-атрактивна рецепта с риба.
  • Ще се изработят информационни пакети, ще се издаде книга с рецепти, ще се проведе конкурс за най-голяма риба;
  • Ще се организира конкурс за детска рисунка „Яжте риба, тя е вкусна и полезна”;
  • Ще се проведат семинари за здравословен начин на живот.