116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно близо 950 000 лева към 26.08.2020 г. Средствата са осигурени по грантовата схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Между 3 000 и 10 000 лева е стойността на финансовата помощ за всяко едно от одобрените предприятия. Cъc cpeдcтвaтa ce дoпycĸa дa бъдат пoĸpити нaй-нeoтлoжнитe нyжди ĸaтo paзxoди зa пepcoнaл (възнaгpaждeния и ocигypитeлни внocĸи зa cмeтĸa нa paбoтoдaтeля), нaeм, външни услуги, ĸoнcyмaтиви и cypoвини.

Към този момент продължава оценката на проектните предложения, подадени по операцията. За финансиране са кандидатствали общо 27 611 микро- и малки фирми от цялата страна.

С финансова помощ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. ще бъдат  подкрепени и средните предприятия. Преди броени дни приключи кандидатстването по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това е втората грантова схема за подкрепа на българските фирми.

По данни на ИСУН 2020 общият брой на подадените проектни предложения е 1932 на обща стойност от 263 688 340 лева.

По операцията ще бъде предоставен оперативен капитал на фирмите с цел подпомагане дейността на най-силно засегнатите сектори у нас като търговия, услуги, транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и други.

* Източник: Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (към 26 август 2020 г.)

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.