Европейската комисия (ЕК) за втора поредна година организира конференцията „От фермата до трапезата – Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно“.

 

Събитието ще се проведе в дните предхождащи Световния ден на храната, на 14 и 15 октомври 2021 г. и е предвидено като хибридна среща, при която по -голямата част от публиката ще се присъединява виртуално.
Конференцията „От фермата до трапезата 2021′ ще се фокусира върху напредъка, постигнат по инициативите, предвидени в плана за действие на стратегията, ще подкрепи усилията на ЕС за постигане на глобален преход към устойчиви хранителни системи и ще постави акцент върху възможностите за преход.

Организаторите отправят покана към всички заинтересовани страни от цялата хранителна верига, публичните власти, международните организации, организации на гражданското общество, както и други граждани и заинтересованата общественост да се присъединят към дебата и да допринесат за прилагането на стратегия на ЕК „От фермата до трапезата“, която е в основата на Европейската зелен пакт и която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични.

Събитието ще предостави и форум за дискусия относно предизвикателствата и възможностите, свързани с прехода към устойчиви хранителни системи, както и за възможните допълнителни области за интервенция.

ОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en