На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма.

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на стартирането на нови мерки за подкрепа на малки и средни предприятия /МСП/, с цел осигуряване на оборотен капитал  на засегнатите от пандемията COVID- 19 фирми.

Целта на подкрепата е да се подпомогнат МСП да оцелеят и да възстановят своята дейност във все още несигурната икономическа обстановка. Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г.

С друго решение на Министерският съвет бе одобрен проектът за изменение на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. По този начин се осигуряват допълнителните 211 379 100 лева, които ще бъдат насочени към МСП, засегнати от пандемията COVID-19.