На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор. С бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. Конкурсите са структурирани в следните основни теми:

  • 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)
  • 5G за интелигентни общности (5G for Smart Communities)
  • Опорни мрежи за паневропейски облачни федерации (Backbone networks for pan-European cloud federations)
  • Опорна свързаност за цифрови глобални портали (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
  • Подготвителни дейности за създаване на оперативни цифрови платформи и инфраструктура за 5G свързаност (Programme Support Actions for Operational Digital Platforms and 5G connectivity infrastructures)

Краен срок за кандидатстване – 22 март 2022 г.

Пълната информация за изискванията за конкурсите, условията за кандидатстване, оценките на предложенията за проекти и др. може да се намери тук 

За допълнителни въпроси относно възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа,цифров сектор  може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт и член на Секторен комитет „Цифрови технологии“ – тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtc.government.bg.