271 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно финансиране в размер на 2 216 584 лева. Това сочат данните от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) към 30 септември 2020 г.

Помощта за подпомагане на бизнеса е осигурена по грантовата схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Между 3 000 и 10 000 лева е получила всяка една от одобрените фирми. Cъc cpeдcтвaтa ce дoпycĸa дa бъдат пoĸpити нaй-нeoтлoжнитe нyжди ĸaтo paзxoди зa пepcoнaл (възнaгpaждeния и ocигypитeлни внocĸи зa cмeтĸa нa paбoтoдaтeля), нaeм, външни услуги, ĸoнcyмaтиви и cypoвини.

По данни на ИСУН 2020 броят на подадените проекти предложения за цялата страна е 27 597. Микро- и малките фирми са кандидатствали за финансиране на обща стойност от 224 136 650 лева.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.