Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предпирятия и Висшето училище по застраховане и финанси организират съвместна обучителна програма “Иновативно бизнес развитие за МСП”.

Курсът стратира на 22 март 2021 г. и е насочен към представителите на малкия и среден бизнес у нас от всички сектори.

В рамките на 5 седмици предприятията ще имат възможност да придобият знания относно последните тенденции в разработването на фирмени стратегии, дигиталното брандиране и популяризация на марката, разработване на уебсайт с цел популяризиране на бранда, иновативните бизнес модели, кръговата икономика и нейния рисков ефект при кредитирането във връзка с процеса на финансиране на МСП, както и правната рамка на цифровите и електронни договори.

Лекциите ще бъдат в онлайн формат и ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 16.00 часа.

При участие в 75% от онлайн занятията ще бъда издаван сертификат за компетенции от страна на Висшето училище по застраховане и финанси.

Участието в обучителната програма е напълно безплатно и достъпно чрез бърза регистрация тук:

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предпирятия и Висшето училище по застраховане и финанси организират съвместна обучителна програма “Иновативно бизнес развитие за МСП”.

Курсът стратира на 22 март 2021 г. и е насочен към представителите на малкия и среден бизнес у нас от всички сектори.

В рамките на 5 седмици предприятията ще имат възможност да придобият знания относно последните тенденции в разработването на фирмени стратегии, дигиталното брандиране и популяризация на марката, разработване на уебсайт с цел популяризиране на бранда, иновативните бизнес модели, кръговата икономика и нейния рисков ефект при кредитирането във връзка с процеса на финансиране на МСП, както и правната рамка на цифровите и електронни договори.

Лекциите ще бъдат в онлайн формат и ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 16.00 часа.

При участие в 75% от онлайн занятията ще бъда издаван сертификат за компетенции от страна на Висшето училище по застраховане и финанси.

Участието в обучителната програма е напълно безплатно и достъпно чрез бърза регистрация тук: https://bit.ly/3eBi3uj

След успешна регистрация потребителите ще получат пълна програма на занятията.