До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 1000 лв.
Документи могат да се подават до 18 април в АХУ чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg.
Агенцията за хора с увреждания ще финансира още:
▪️ Проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда;
▪️ Проекти за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес;
▪️ Проекти за създаване на Центрове за защитена заетост;
▪️ Проектни предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания.
Повече подробности за всички възможности може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/ .