Близо 200 представители на общините в България се включиха в онлайн Информационния ден за операция „Патронажна грижа +“, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експертите от Управляващия орган на ОПРЧР отговориха на десетки въпроси, свързани с планирането на разходи по проектните предложения, наемането на персонал за предоставяне на услугите, както и по изпълнението на проектите на общините по останалите компоненти на мярката „Патронажна грижа“.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева благодари на всички общини, че работят неуморно и продължават да подкрепят хората в нужда. Тя уточни, че мярката „Патронажна грижа“ върви изключително успешно, а общините са успели да подпомогнат повече хора от предвидените. До момента по предишните компоненти на мярката „Патронажна грижа“ са подкрепени над 35 000 възрастни, хора с увреждания и карантинирани лица. По новата операция „Патронажна грижа +“ се очаква да бъдат обхванати почти 53 000 хора в риск.

„Работата на терен и предоставянето на „Патронажна грижа“ е една от най-търсените услуги в тези трудни времена“, подчерта и ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов. Той припомни, че новата операция „Патронажна грижа +“ е отворена за кандидатстване от общините на 18 декември 2020 г. „Целта ни е да не допуснем прекъсване на предоставянето на „Патронажна грижа“ за хората в нужда. Вероятно при кандидатстването общините все още изпълняват компоненти 3 и 4 на операцията, но идеята ни е хората да не усетят прекъсване на услугата“, коментира Спасов. До момента по „Патронажна грижа +“ са подадени 15 проектни предложения на общини, като пет от тях вече са одобрени. Две общини – Първомай и Тополовград, вече имат сключени договори и предоставят услуги по новата операция „Патронажна грижа +“.

Бюджетът на новата операция е 85 млн. лв., а с нея се очаква подкрепа да получат над 53 000 нуждаещи се. Средствата се предоставят чрез механизма REACT EU, който предвижда допълнителни средства в рамките на оперативните програми за справяне с последиците от здравната криза в страната. С част от допълнителния ресурс за първи път по „Патронажна грижа +“ се дава възможност на общините за подобряване на работата в социалните услуги с цел адаптирането им в условията на пандемията, предизвикана от COVID-19.

С мярката в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, ще бъдат подпомогнати потребителите и персоналът. По проектите ще има възможност за дезинфекция на сградите, преграждане на помещения за изолиране на заразени потребители, тестване на потребителите и персонала, изплащане на възнаграждения за извънреден труд на персонала и др. Същевременно по „Патронажна грижа +“ услуги в дома си ще продължат да получават възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и карантинирани заради коронавируса.

Общините могат да кандидатстват до 31 май 2021 г. Проектните предложения са подават в ИСУН.