Европейската комисия отвори за кандидатстване мярката „Социални иновации за справедлив зелен и дигитален преход“, финансирана от Европейския социален фонд +.  Бюджетът на мярката е 10 млн. евро, с които се очаква да бъдат подкрепени до 20 проекта, които разработват и тестват интегрирани и приобщаващи социални иновации, насърчаващи справедлив  зелен и цифров преход.
Дейности, които ще бъдат финансирани:
  • Изграждане на капацитет;
  • Осведоменост и комуникация;
  •  Разработване и тестване на иновативни подходи за справяне с енергийната и транспортната бедност;
  •  Подобряване пригодността за заетост на уязвимите групи в зелени и цифрови икономики;
  •  Насърчаване на нови устойчиви форми на бизнес и потребление, включително в кръговата и социалната икономика.
 Крайният срок за кандидатстване е 2 август 2022 г.
Вижте подробности в сайта на Европейската комисия