Европейската комисия стартира обществени консултации за признаване на кратките целенасочени учебни курсове, т.нар. микрокредитиви. Инициативата е отворена до 13 юли и има за цел да събере идеи за признаване на кратките учебни курсове и разработване на стандарти на ниво Европейски съюз, с които да се гарантира тяхното качество и прозрачност. Обществените консултации са съвместна инициатива на европейските комисари Мария Габриел и Никола Шмит, с която ще се подкрепи качеството, прозрачността, признаването и преносимостта през границите на краткия учебен опит. Това значително ще подобри възможностите за учене, превръщайки ученето през целия живот в реалност в целия ЕС и ще улесни намирането на работа.

Възстановяването след пандемията, предизвикана от COVID-19зелените и дигитални преходи изискват от все повече европейски граждани да актуализират знанията, уменията и компетенциите си, за да запълнят празнината между вече придобитото образование и нуждите на бързо променящия се пазар на труда. Кратките учебни курсове набират скорост в цяла Европа в отговор на необходимостта от по-гъвкаво и ориентирано към учащите образование и обучение.

„В тези безпрецедентни времена трябва да адаптираме възможностите за обучение. Те трябва да бъдат гъвкави, модулни и достъпни за всеки, който иска да развие компетенциите си“, подчерта еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Според нея с европейски подход към микрокредитивите ще се улесни признаването и валидирането на тези важни кратки учебни занимания.

„Обучението трябва да е ориентирано към потребителите, за да успеем да постигнем целта от 60% възрастни в ЕС, които да преминават обучение всяка година. Независимо дали ще преминете кратък курс по кодиране или ще научите чужд език, новопридобитите умения трябва да бъдат признавани в целия европейски пазар на труда“, коментира комисарят по заетостта и социалните права Никола Шмит.