Със средствата ще се кредитират социални предприемачи и стартиращи бизнеси
Фонда на фондовете (ФнФ) подписа гаранционно споразумение с дъщерното дружество на Българската банка за развитие „ББР Микрофинансиране“ по финансовия си инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“. Продуктът е насочен в подкрепа на стартиращи компании и социални предприятия (т.нар. бизнеси с мисия).
Избраният чрез обществена поръчка посредник – „ББР микрокредитиране“ ще отпуска инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия, с възможност за гратисен период и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия, предоставяни от финансовата институция. Предоставеният от ФнФ ресурс за гаранции по програмата е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.
Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ Фонд на фондовете ще улесни достъпа до финансиране на стартиращи и на социални предприятия, които по-трудно получават заеми от банките поради по-висок рисков профил. С такива кредити могат да реализират своите бизнес идеи също предприемачи от уязвими групи като лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29-годишна възраст.
Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ е поредният продукт на ФнФ, осигурен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той ще се изпълнява наред с действащите и в момента финансови инструменти за микрокредити, които се реализират на пазара от Първа инвестиционна банка, „Микрофонд“ АД, „Сискредит“ АД и „УниКредит Булбанк“.