Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) обяви 17 май като индикативна дата за публикуване на покани по Програма LIFE през 2022 г.

Индикативните дати за подаване на проектни предложения са:

  • Стандартни проекти за действия по подпрограми  „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“ и „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“: 4 октомври 2022 г.
  • Други действия по подпрограма „Преход към чиста енергия“: 16 ноември 2022 г.
  • Техническа помощ за подготовка на Стратегически проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти: 8 септември 2022 г.
  • Стратегически проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти: 8 септември 2022 г. за идейни концепции и 7 март 2023 г. за проектни предложения
  • Безвъзмездни средства за оперативни разходи на организации с нестопанска цел: 21 септември 2022 г.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .