Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейците да повлияят на посоката, в която ще се развива ЕС. 

 

В един свят, борещ се с пандемия и търсещ решения на дългосрочни предизвикателства като промените в климата, Европейският съюз се стреми към открит, демократичен дебат с всички европейци за това кои са най-важните въпроси и за подхода към тях.

Приобщаващ, демократичен процес

Скорошно проучване на общественото мнение показа, че 92% от европейците искат мнението на гражданите да бъде вземано предвид в по-голяма степен по въпроси, свързани с бъдещето на Европа. Конференцията цели да направи това реалност.

Европейският парламент, Съветът и Комисията приканват всички европейци да споделят идеите си за това как трябва да се промени нашият континент, какви трябва да са приоритетите, как трябва да се подготвим за света след COVID-19. Институциите искат възможно най-широка дискусия с възможно най-много хора, сред които специално внимание се обръща на младите.

Конференцията обаче е нещо повече от форум за дебат. Мненията, изразени от гражданите, се събират на онлайн платформа и стават основа за дебати с депутати от Европейския парламент и националните парламенти, представители на страните в ЕС и други лица.

Тези дебати ще прераснат в предложения за мерки в различни области, а след това и в конкретни действия на ЕС. Парламентът, Съветът и Комисията са поели ангажимент да се вслушат в гражданите и да развият на практика заключенията на Конференцията.

Всички европейци са добре дошли да участват в дискусиите, независимо от възраст, пол, образование или професия. Парламентът насърчава активното участие на младите хора и по време на Европейското младежко събитие (EYE), което организира през октомври 2021 г., събра техни идеи за бъдещето на Европа.

Как работи Конференцията

Цифровата платформа на Конференцията стартира на 19 април. Тя позволява на хората да споделят и обсъждат идеи онлайн, както и да организират събития из целия ЕС, ако здравните условия позволяват. Събитията са допълнителен източник на идеи за промяна. Държавите членки също организират събития с участието на граждани.

Провеждат се и европейски граждански съвети, в които хора от различни групи разискват идеи какво трябва да се промени в ЕС. Четири граждански съвета с по 200 членове започнаха работа след лятото по следните теми:

  • по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, млади хора, култура, спорт и цифрова трансформация;
  • промeни в климата, околна среда и обществено здраве;
  • европейска демокрация, ценности, права, върховенство на закона, сигурност;
  • мястото на ЕС в света и миграция.

Всеки от гражданските съвети ще заседава поне три пъти и може свободно да формулира приоритетите си. Препоръките им ще бъдат представени на пленарните заседания на Конференцията.
Пленарните заседания имат централно място за Конференцията, тъй като дават възможност на институциите на ЕС, правителствата и националните парламенти да се срещнат директно с гражданите и да обсъдят техните предложения. Европейският парламент настояваше за политически силен пленарен състав с много избрани представители, както и за значима роля на гражданите.