Министерство на туризма организира онлайн обучение в платформата Zoom за желаещите да кандидатстват по схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.
Предвидени са две дати поради ограничения за броя на участниците:
✅Първата обучителна среща е на 26.01.2022 г. (сряда) от 14:00 ч.на следния линк:
Дирекция Туристическа политика МТ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Обучение за кандидатстването по Схема BG-176789478-2021-06
Time: Jan 26, 2022 02:00 PM Sofia
Meeting ID: 896 4048 2710
Passcode: 561264
✅Втората обучителна среща на 27.01.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч.на следния линк:
Дирекция Туристическа политика МТ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Онлайн обучение по Схема BG-176789478-2021-06
Time: Jan 27, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting:
Meeting ID: 820 5993 0313
Passcode: 116383
От ведомството апелират за еднократно участие, тъй като информацията и в двете онлайн обучения е еднаква.
 С проекта на Указанията за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях, можете да се запознаете тук: https://www.tourism.government.bg/…/ukazaniya_po_shema_6…