Министерството на енергетиката обявява покана за кандидатстване по схема за подкрепа на пътувания по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от ФМ на ЕИП, в рамките на Фонда за двустранни отношения.

Пълният пакет документи може да бъде намерен в следния линк: https://www.eeagrants.bg/assets/resourcefiles/0/pokana_VEEEES/Fund_bilateral_Annexes_BG_1.zip