На 30 март 2022 г., стартира набирането на проекти по инициативата New European Bauhaus.

Допустими кандидати са малки и средни градове/общини от ЕС с жители до 100 хил. души, партньорства от агломерации, групи градове и функционални области (включително трансгранични).

Поканата „Support to New European Bauhaus Local Initiatives” има за цел идентифицирането на проекти, които ще насърчават трите допълващи се ценности на New European Bauhaus: устойчивост, естетика и приобщаване.

Дейностите, които ще получат финансиране, са свързани с:

  • Ремонт на съществуващи сгради и обществени пространства в дух на кръговост и въглеродна неутралност;
  • Опазване и преобразуване на културното наследство;
  • Адаптиране и преобразуване на сгради за достъпни жилищни решения;
  • Регенериране на градски или селски пространства.

Проектните предложения се подават на английски език, чрез онлайн формуляр. Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2022 г., 17:00 часа CEST.

Подробна информация относно настоящата инициатива е достъпна на следния линк: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct email&utm_medium=email&utm_campaign=cprexgr.