21 05, 2021

ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

2021-05-21T16:41:50+03:00май 21, 2021|

Днес, 21 май 2021 г., Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви втора покана нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. Проектни предложения могат да се подават от 21.05.2021 г. до 17.30 ч. на 23.08.2021 г. Целите на Резултат 2 [...]

21 05, 2021

ЗАПОЧНА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО ОКОЛО НЯКОЛКО ЖИЛИЩНИ БЛОКА В СЛИВЕНСКИЯ КВАРТАЛ „ДРУЖБА“

2021-05-21T16:29:06+03:00май 21, 2021|

Благоустрояване на прилежащи площи към жилищни блокове в сливенския квартал „Дружба“, както и зелените парцели между тях, започна днес. Кметът Стефан Радев и управителят на фирмата – изпълнител Господин Господинов подписаха Акт за стартиране на строителството. „Продължаваме с изграждането на обекти, които са насочени към инвестиции в гъстонаселените [...]

21 05, 2021

21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

2021-05-21T14:37:08+03:00май 21, 2021|

Днес – 21 май, отбелязваме Европейски ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното опазване и съхраняване на най-важните и ценни животински видове и местообитания в Европа, съществуването на които е от първостепенно значение за човешкото здраве, за обществото и икономиката. „Натура [...]

20 05, 2021

ОПРЧР удължава срока до 30 юли за кандидатстване по Патронажна грижа+

2021-05-21T14:28:34+03:00май 20, 2021|

ОПРЧР удължава срока за общините, които не са подали проектни предложения по операция „Патронажна грижа +“, до 30.07.2021 г., 17:30 часа. Общините могат да кандидатстват електронно в ИСУН 2020 на следния линк. Кандидатите могат да задават въпроси в срок до 09.07.2021 г. (включително) отново чрез системата ИСУН, секция „Разяснения [...]

19 05, 2021

Евродепутатите одобряват нова, по-приобщаваща програма „Еразъм+“

2021-05-19T12:54:57+03:00май 19, 2021|

Почти двойно по-голямо финансиране спрямо предишния период „Еразъм+“ вече е отворена и за по-възрастните Програмата ще бъде по-приобщаваща, по-екологична и по-достъпна Във вторник евродепутатите приеха „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. – водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата, която вече е [...]

19 05, 2021

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“

2021-05-19T10:16:44+03:00май 19, 2021|

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Проектни предложения могат да се подават от 18.05.2021 г. до 17.30 ч. на 18.08.2021 [...]

17 05, 2021

Над 94 хил. заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания 2021 г.

2021-05-19T10:15:19+03:00май 17, 2021|

Днес, 17 май 2021 г., понеделник, е крайният срок за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г. без санкции. До момента са подадени над 94 хил. заявления, а заявената площ по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) е около 3.7 млн. ха, [...]

14 05, 2021

Започна благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Сини камъни“ в Сливен

2021-05-14T14:35:34+03:00май 14, 2021|

Със символична първа копка днес започна благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Сини камъни“. На събитието присъстваха кметът на община Сливен Стефан Радев, управителите на фирмата-изпълнител Мартин Стефанов и на фирмата за строителен надзор на обекта Андон Горнаков. Дейностите се реализират в рамките на проект „Подобряване на [...]

13 05, 2021

Стартира предлагането на продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства)

2021-05-14T14:38:12+03:00май 13, 2021|

През месец май 2021 г. в точките за продажба на ОББ стартира предлагането на дългоочаквания продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства), разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София и Южна България. Продуктът представлява необезпечен потребителски кредит [...]

12 05, 2021

Бюджетът на ЕСФ + за следващите седем години е в размер на 99,26 млрд. лв.

2021-05-12T15:47:00+03:00май 12, 2021|

Европейският социален фонд + ще бъде един от основните инструменти за социално-икономическото възстановяване на Европейския съюз от пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. Бюджетът на фонда за следващия програмен период 2021-2027 г. ще бъде в размер на 99,26 млрд. евро. Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде интегриран [...]

Go to Top