Влаковете между Оризово и Михайлово ще се движат със 160 км/ч, вместо сегашните 65 км/ч

Скоростта на влаковете между Оризово и Михайлово става 160 км/ч, вместо сегашните 65 км/ч. Това ще позволи преминаване през цялото трасе за 15 минути, вместо за 45. Участъкът се изгражда в момента по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Голяма част от жп линията ще премине по ново трасе, което ще позволява достигане на посочените скорости. Изключва се възможността пешеходци, влакове и автомобили да се пресичат на едно ниво. На място на съществуващите прелези ще се изградят пътни надлези и подлези. Тази концепция е приложена за цялото направление от Пловдив до Бургас и е част от мерките на Министерството на транспорта и съобщенията за намаляване на произшествията по железопътната мрежа. Само за последните 5 години инцидентите на железопътни прелези са 119.

За да се гарантира комфортът на жителите в района, се изграждат шумозащитни стени в населените места. Проектът за модернизация предвижда още и множество съоръжения за преминаване на животни, като целта е да се запази биоразнообразието в района.