Eвропейската комисия информира, че вече можете да се регистрирате, за да се присъедините към Седмицата на валоризацията на знанията на ЕС 2022, която ще се проведе от 29 март до 1 април 2022 г.

Виртуалното събитие ще покаже отлични примери за политики и инструменти, които насърчават усвояването на резултатите от научните изследвания и основаните на науката решения в обществото и икономиката.

Събитието ще покаже още най-добрите практики, споделени чрез платформата на ЕС за валоризация на знанията, като ще обедини специалисти от различни сфери, стимулирайки диалог чрез обмен на добри практики, чиято цел е да увеличи капацитета, инвестициите и уменията в областта на валоризация на знанията.

Пълна информация и форма за регистрация ще откриете тук: EU Knowledge Valorisation Week 2022 | European Commission (europa.eu)