18 села от община Сливен ще могат да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони, стана ясно по време на днешната редовна сесия на местния парламент. Двете предложения бяха приети единодушно от общинските съветници. Те касаят даването на съгласие Община Сливен да бъде включена към Сдружения с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група (МИГ). Едното сдружение е „МИГ-Твърдица”, а второто, „МИГ- Стралджа 2016“. Така сливенските села, които граничат с тези от общините Твърдица и Стралджа, ще бъдат включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на двете местни инициативни групи за новия програмен период 2021-2027. Това са селата Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово, Желю войвода, Камен, Калояново, Трапоклово, Бинкос, Бяла, Гавраилово Голямо Чочовени, Градско, Малко Чочовени, Новачево, Селиминово, Струпец и Чинтулово. Читалища, търговци, земеделски производители и физически лица от тези населени места, ще могат да се възползват и от възможностите, които предлагат и останалите Оперативни програми в България.

Източник: Община Сливен