Днес, по повод Деня на младежкото самоуправление, ученици заеха местата на екипа на Областен информационен център – Сливен.

Младите хора се включиха активно в работния процес и се запознаха отблизо с основните дейности и задачи, които Центъра изпълнява.

Симона Василева от ППМГ „Добри Чинтулов“ пое функциите на управителя на ОИЦ – Сливен Весела Омайникова, а Силвия Димитрова от СУ „Пейо Яворов“ зае мястото на Даниел Бойчев, експерт „Информационно обслужване и услуги“.

Събитието се организира от Младежки дом и е част от инициативата „Управляваме заедно“, която дава възможност на младежите да покажат своите лидерски качества, организаторски умения и инициативност.