Български общини с население до 100 хил. души ще могат да кандидатстват за техническа помощ за преобразуване на съществуваща инфраструктура или обществени пространства. Проектите за трансформация ще бъдат подкрепени по линия на „Нови европейски местни инициативи Баухаус“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов по време на международния форум „Бъдещето на умните сгради – концепция, стандарти, добри практики“.

До 23 май тази година с разработени проектни идеи могат да кандидатстват общини, градове, области, както и агломерации или група от общини и функционални зони, включително трансгранични области. 20-те избрани предложения ще бъдат разработени от експерти в проекти, с които след това да може да се кандидатства за финансиране от европейски фондове или национални средства.

Умните сгради са ключов фактор за развитието на устойчиви, справедливи и интелигентни градове, подчерта зам.-министър Аспарухов. Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ има ангажимент чрез инвестициите по нея да следва принципите на Новия европейски Баухаус.

Тези сгради могат да окажат положителен ефект върху енергийната ефективност, като намалят потреблението на енергия, но също имат възможността да произведат такава, както и да ограничат въздействието върху околната среда.

Екипът на министерството е отворен за диалог с всички браншови организации за постигане на по-добро качество на живот. „Само с него бихме могли да постигнем повече“, акцентира Аспарухов и допълни, че умните сгради са част от структурата на умните градове и на умните общества, защото нашите градове и региони трябва да бъдат устойчиви. „Най-лесният път за постигането на това е чрез умните сгради и включването им в новия дигитален свят и новото дигитално общество“, подчерта регионалният заместник-министър.