Със символична първа копка днес започна благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Сини камъни“. На събитието присъстваха кметът на община Сливен Стефан Радев, управителите на фирмата-изпълнител Мартин Стефанов и на фирмата за строителен надзор на обекта Андон Горнаков.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е съфинансиран от националния бюджет.

Те включват благоустрояване на прилежащите площи към жилищни блокове №  21, 22, 23, 24 и 27, както и зелените парцели между тях, оформяне на 215 паркинг места.

Между блокове 21 и 22 е предвидено изграждане на детска площадка,  разделена на две зони за различните възрастови групи – до 3 години и от 3 до 12 години. Детска площадка ще бъде изградена и южно от блок 23. Ще бъде монтирано и допълнително парково осветление.

Срокът за изпълнение на проекта е 320 календарни дни, а стойността на строително-ремонтните дейности възлиза на над 1 млн. лева. Фирмата-изпълнител е „Гео Кри“ ЕООД, Сливен.

По проекта се предвижда да бъдат благоустроени и междублокови пространства в кварталите „Българка“ и „Дружба“. В тази връзка кметът Стефан Радев заяви, че така ще се тества до колко работещ е моделът за облагородяване на гъсто населените жилищни райони, как ще се развива той, за да може да се прилага и при по-нататъшна работа по кварталите.