Благоустрояване на прилежащи площи към жилищни блокове в сливенския квартал „Дружба“, както и зелените парцели между тях, започна днес. Кметът Стефан Радев и управителят на фирмата – изпълнител Господин Господинов подписаха Акт за стартиране на строителството.

„Продължаваме с изграждането на обекти, които са насочени към инвестиции в гъстонаселените квартали. Отново казвам, че тези проекти са много важни. От една страна – да  обърнем сериозно внимание на кварталите, а от друга – да ги използваме като модел за облагородяване и на други терени по места“, каза кметът. Той подчерта, че качеството е много важно и стриктно ще се съблюдава за изпълнение на най-високо ниво.

На мястото на премахнатите незаконни гаражи в района ще бъдат оформени площадки за отдих. Ще бъдат изградени две детски площадки за деца до 3 години, две детски площадки за деца от 3 до 12 години и открита детска сцена. В плана е включена и комбинираната спортна площадка за баскетбол и волейбол, тенис на корт и тренировъчна стена за тенис. Ще бъдат поставени фитнес уреди на открито и две маси за тенис. Предвидено е озеленяване на терена, засаждане на храсти и дървета, както и монтиране на нови паркови стълбове. Извън съществуващите паркинги ще бъдат изградени 146 нови паркинг места. На някои от зоните ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение.

Изпълнител на дейностите в квартал „Дружба“ е „Суперстрой инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол. Срокът за изпълнение е 320 календарни дни. Дейностите са по проект на Община Сливен „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и съфинансиране от националния бюджет.

Проектът включва обновяване на терени в три големи сливенски квартала – „Сини камъни“, „Дружба“ и „Българка“.