Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

2018-11-20T18:15:54+02:00

Наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности Номер на договора за финансиране: BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

2018-11-20T18:13:11+02:00

Наименование на проекта: София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Партньори: Община Сливен [...]

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

2018-11-20T18:04:06+02:00

Наименование на проекта: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.05-0158-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  [...]

Помощник в дома

2018-11-20T15:28:30+02:00

Наименование на проекта: Помощник в дома  Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта: 216,965.00 [...]

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

2018-11-20T15:04:25+02:00

Наименование на проекта: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.2.06/D01/0044 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна [...]

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

2018-11-20T14:52:41+02:00

Наименование на проекта: Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

Областен информационен център Сливен

2018-11-19T18:11:34+02:00

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO002-3.3.02 – 0017 – С0001 Финансираща програма: ОП Техническа помощ Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща [...]

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

2018-11-19T18:00:19+02:00

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен Номер на договора за финансиране: 20/226/00402/19.12.2014 Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетна ос:  Водеща [...]

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

2018-11-19T17:48:19+02:00

Наименование на проекта: Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG0713EFF-341-20294 Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор [...]

Go to Top